18+ | Commercial Content | T&Cs apply | Wagering and T&Cs apply | Play Responsibly | Advertising Disclosure

All Races Nakayama

Sat, 13th Apr, 2024 Going - Good

2.05
3yomaiden of ¥10,480,019.00 . 5f. 212yds.
1st - ¥6,602,421.00 2nd - ¥2,096,004.00 3rd - ¥1,047,912.00 4th - ¥733,682.00
No
Form
HorseAge Weight
Trainer
Jockey
OR
11 silk
Satomino Egao48 bf 3 8-9
Nobuhiro Suzuki
Akihide Tsumura
22 silk
Killing Part77 3 8-9
Uto Hideki
Junji Iwabe
33 silk
Golden Sweep20 3 8-9
Yoichi Kuroiwa
Takeshi Yokoyama
44 silk
Loveliest21 bf 3 8-9
Minoru Tsuchida
Keita Tosaki
55 silk
Tsukuba Applause14 3 8-3
Yuji Wada
Fukamichi Ishigami
66 silk
Sayuribana 3 8-7
Masahiro Otake
Yusuke Hara
77 silk
Dreamy Girl 3 8-9
Tatsuhiko Ishikuri
Yoshihito Nagaoka
88 silk
Mer Mer Me 3 8-9
Shinichi Ito
Teruo Eda
99 silk
J L Marina 3 8-3
Kazuo Konishi
Ko Nagahama
1010 silk
Positive Spin 3 8-9
Shinobu Homma
Yoshitomi Shibata
1111 silk
Miss Sun49 3 8-9
Shinichi Ito
Kyosuke Maruta
1212 silk
Baroque Pearl 3 8-9
Koji Maki
Takuya Kowata
1313 silk
Nishino Saien 3 8-9
Hitoshi Kotegawa
Yutaro Nonaka
1414 silk
Makezugirai14 3 8-9
Tatsuhiko Ishikuri
Masami Matsuoka
1515 silk
Success Victory27 3 8-9
T Ebina
Hiroyuki Uchida
1616 silk
Cumin Flavor6 3 8-9
Yasutoshi Matsunaga
Kosei Miura
2.35
3yomaiden of ¥10,480,019.00 . 1m. 209yds.
1st - ¥6,602,421.00 2nd - ¥2,096,004.00 3rd - ¥1,047,912.00 4th - ¥733,682.00
No
Form
HorseAge Weight
Trainer
Jockey
OR
11 silk
Micha14 3 9-0
Michihiro Ogasa
Yukito Ishikawa
22 silk
Tokimeki Taro27 3 9-0
Yoshikatsu Sato
Kyosuke Maruta
33 silk
Moon Halo 3 8-11
Yusuke Wada
Yusuke Hara
44 silk
Ton Ton Pu21 3 9-0
Daiki Yajima
Keita Tosaki
55 silk
Tokushi General 3 9-0
Tetsuhide Tsuji
Hiroyuki Uchida
66 silk
Bomb Pot 3 9-0
Yuki Uehara
Takuya Ono
77 silk
Glassy 3 8-7
Nobuhiro Suzuki
Ko Nagahama
88 silk
Canterbury Rose 3 8-9
Hitoshi Matoba
Yutaka Yoshida
99 silk
Garnier 3 9-0
Koji Kayano
Yutaro Nonaka
1010 silk
Ivy Samurayo14 3 9-0
Koji Maki
Takuya Kowata
1111 silk
Amuletum20 3 9-0
Junji Tanaka
Kosei Miura
1212 silk
Dantsu Tiara 3 9-0
Masayoshi Ebina
Akira Sugawara
1313 silk
Calypso 3 8-9
Kazuo Konishi
Masaki Katsuura
3.05
3yomaiden of ¥10,480,019.00 . 5f. 212yds.
1st - ¥6,602,421.00 2nd - ¥2,096,004.00 3rd - ¥1,047,912.00 4th - ¥733,682.00
No
Form
HorseAge Weight
Trainer
Jockey
OR
11 silk
Nac Athena18 3 8-9
Hiroaki Sugiura
Hatsuya Kowata
22 silk
Zafferano 3 8-7
Fumimasa Takahashi
Ko Nagahama
33 silk
A Shin Pop13 3 8-11
Kazuhiro Seishi
Yusuke Hara
44 silk
Gembu77 3 9-0
Noboru Takagi
Akira Sugawara
55 silk
Iron Pursuit21 3 9-0
Kiyomi Sakoda
Yoshitomi Shibata
66 silk
Rise Taiga7 3 9-0
Teruo Eda
77 silk
Mani Blues7 3 9-0
Hitoshi Kotegawa
Yutaka Yoshida
88 silk
Jasper Sun35 3 9-0
H Mori
Masami Matsuoka
99 silk
These Days6 3 8-9
Akihiro Tamura
Yoshihito Nagaoka
1010 silk
Three Bobby20 3 9-0
Keizo Ito
Takeshi Yokoyama
1111 silk
King Creole27 3 9-0
Yuji Wada
Masaki Katsuura
1212 silk
Nishino Destino 3 9-0
Yoshinori Muto
Hiroyuki Uchida
1313 silk
Takka Bullet 3 9-0
Toshiaki Tajima
Keita Tosaki
1414 silk
Pokapoka Time7 3 8-3
Satoru Setoguchi
Fukamichi Ishigami
1515 silk
Giga Storm20 3 9-0
Issei Murata
Kosei Miura
3.35
3yomaiden of ¥10,480,019.00 . 1m. 209yds.
1st - ¥6,602,421.00 2nd - ¥2,096,004.00 3rd - ¥1,047,912.00 4th - ¥733,682.00
No
Form
HorseAge Weight
Trainer
Jockey
OR
11 silk
Agrias14 3 8-7
Daiki Yajima
Yusuke Hara
22 silk
Guarania20 3 8-7
Eiichi Yano
Ko Nagahama
33 silk
Sammaru Mission 3 9-0
Yusuke Wada
Junji Iwabe
44 silk
Zephyr Aile 3 9-0
Hiroyuki Uehara
Kazuo Yokoyama
55 silk
Shadow Lupin 3 9-0
Makoto Saito
Keita Tosaki
66 silk
Jolly Memory97 3 9-0
Hideo Moriyama
Yoshitomi Shibata
77 silk
Tango Noir14 3 9-0
Keizo Ito
Hiroyuki Uchida
88 silk
Color Of Wonder 3 9-0
Shinichi Ito
Masami Matsuoka
99 silk
A I Kirishima10 3 9-0
Yoshihiro Iida
Yukito Ishikawa
1010 silk
Buster Wolf 3 9-0
Yasuhito Tamura
Kosei Miura
1111 silk
Mahogany21 3 8-9
Naru Owada
Yutaka Yoshida
1212 silk
Good Enough 3 8-9
Yasuhito Tamura
Masaki Katsuura
4.25
3yomaiden 3-y-o plus of ¥10,480,019.00 . 7f. 210yds.
1st - ¥6,602,421.00 2nd - ¥2,096,004.00 3rd - ¥1,047,912.00 4th - ¥733,682.00
No
Form
HorseAge Weight
Trainer
Jockey
OR
11 silk
Fumi Sonic 3 8-9
Yoichi Kuroiwa
Akihide Tsumura
22 silk
Dream Cruise27 3 8-9
Hirofumi Toda
Takeshi Yokoyama
33 silk
May Power90 3 8-9
Masashi Fukayama
Kosei Miura
44 silk
Longfong84 3 8-9
Takashi Kubota
Yutaka Yoshida
55 silk
Aten Smile27 3 8-9
Koji Kayano
Hiroyuki Uchida
66 silk
Win Selene 3 8-9
Hitoshi Kotegawa
Masami Matsuoka
77 silk
Nafarroa251 3 9-0
Takanori Kikuzawa
Keita Tosaki
88 silk
Lien Du Miracle84 3 8-9
Yusuke Wada
Hironobu Tanabe
99 silk
Take Notice 3 9-0
Shigenobu Isaka
Kazuo Yokoyama
1010 silk
G T Noble 3 8-9
Yoshitada Munakata
Kyosuke Maruta
1111 silk
Filon D'or62 3 8-9
Takayanagi Dogwood
Takuya Ono
1212 silk
Secret Isla 3 8-7
Tetsuhide Tsuji
Ko Nagahama
1313 silk
Awesome Picture 3 8-9
Masaaki Koga
Akira Sugawara
1414 silk
Hiraboku Hero49 3 9-0
Masahiro Otake
Yoshitomi Shibata
1515 silk
P M Doremi76 3 8-7
Shoichiro Wada
Yusuke Hara
1616 silk
Sunset Beach 3 8-9
Yukio Inagaki
Masaki Katsuura
4.55
3yoallowance 3-y-o plus of ¥14,879,958.00 . 1m. 209yds.
1st - ¥9,374,468.00 2nd - ¥2,976,027.00 3rd - ¥1,488,014.00 4th - ¥1,041,628.00
No
Form
HorseAge Weight
Trainer
Jockey
OR
11 silk
Mako Taiga cd1 3 9-0
Yutaka Yoshida
22 silk
Gelee Blanche49 cd1 3 8-9
Toru Hayashi
Keita Tosaki
33 silk
Chapalu210 cd1 3 9-0
Takanori Kikuzawa
Akira Sugawara
44 silk
Diamond Knights13 cd1 3 8-11
Toshiaki Tajima
Yusuke Hara
55 silk
Ground Beat35 cd1 3 9-0
Yasuhito Tamura
Takeshi Yokoyama
66 silk
Lord Blaze97 cd1 3 9-0
Yukio Inagaki
Kosei Miura
77 silk
Tosen Leicester49 cd1 3 9-0
Yukihiro Kato
Kazuo Yokoyama
88 silk
Plaisir34 cd1 3 9-0
Takayuki Kato
Masami Matsuoka
99 silk
Spray Fall20 cd1 3 9-0
Ikuo Aizawa
Yukito Ishikawa
5.25
4yo&Upallowance 4-y-o plus of ¥15,199,934.00 . 1m. 2f. 206yds.
1st - ¥9,575,935.00 2nd - ¥3,039,951.00 3rd - ¥1,519,975.00 4th - ¥1,064,073.00
No
Form
HorseAge Weight
Trainer
Jockey
OR
11 silk
Robe Heritage27 c1 5 8-11
Takahisa Tezuka
Yukito Ishikawa
22 silk
Hishi Taycan84 4 9-2
Noriyuki Hori
Takuya Ono
33 silk
Noble Cry62 4 9-2
Yasuhito Tamura
Keita Tosaki
44 silk
All Eyes On168 4 9-2
Masayoshi Ebina
Yoshitomi Shibata
55 silk
Loco Lulu Heart's6 4 9-2
Masahiro Otake
Kyosuke Maruta
66 silk
Seiun Pursuit62 cd1 4 9-2
Hiroyuki Uehara
Masaki Katsuura
77 silk
Blondir34 4 8-11
Masashi Fukayama
Hiroyuki Uchida
88 silk
Vin Nature20 4 9-2
Toru Hayashi
Akihide Tsumura
99 silk
Brave Arrow62 4 9-2
Tetsuhide Tsuji
Takeshi Yokoyama
5.55
4yo&Upallowance 4-y-o plus of ¥21,740,047.00 . 5f. 212yds.
1st - ¥13,696,119.00 2nd - ¥4,348,045.00 3rd - ¥2,173,933.00 4th - ¥1,521,771.00
No
Form
HorseAge Weight
Trainer
Jockey
OR
11 silk
Vengan20 d1 7 9-2
Teruhiko Chida
Kosei Miura
22 silk
Pink Sailor20 cd2 5 8-11
Michihiro Ogasa
Kazuo Yokoyama
33 silk
Tinia 4 9-2
Yasutoshi Ikee
Keita Tosaki
44 silk
Up Stroke41 bf 5 9-2
Hiroaki Sugiura
Takuya Ono
55 silk
Smooth Velvet35 d2 4 8-11
Takahisa Tezuka
Hiroyuki Uchida
66 silk
Masami Matsuoka
77 silk
Sternatia27 5 8-11
Tetsuya Kimura
Akihide Tsumura
88 silk
T O Sparrow14 d1 5 9-2
Hisashi Shimizu
Hironobu Tanabe
99 silk
Smart Lucida97 d1 6 9-2
Hidetaka Otonashi
Akira Sugawara
1010 silk
Nishino Kodai7 d2 4 9-2
Kodai Hasegawa
Masaki Katsuura
1111 silk
Jacquard35 6 9-2
Yuji Wada
Yutaka Yoshida
1212 silk
Clarity Scale27 cd1 5 8-5
Kenta Fujino
Ko Nagahama
6.25
Yamafuji Sho 4-y-o plus of ¥20,600,021.00 . 1m. 1f. 208yds.
1st - ¥12,978,058.00 2nd - ¥4,120,004.00 3rd - ¥2,059,912.00 4th - ¥1,442,046.00
No
Form
HorseAge Weight
Trainer
Jockey
OR
11 silk
Ecoro Raise41 cd1 3 9-0
Takaki Iwato
Kazuo Yokoyama
22 silk
Meiner Bricks35 3 9-0
Yoichi Kuroiwa
Masami Matsuoka
33 silk
Yamanin Ad Hoc35 c1 3 9-0
Tetsuhide Tsuji
Akihide Tsumura
44 silk
Ceylon Gems 3 9-0
Keisuke Miyata
Takeshi Yokoyama
55 silk
Showman Fleet62 c1 3 9-0
Takahisa Tezuka
Keita Tosaki
66 silk
Red Teleos cd1 3 9-0
Masaaki Koga
Kosei Miura
7.00
Shimousa Stakes 4-y-o plus of ¥35,460,047.00 . 1m. 209yds.
1st - ¥22,339,778.00 2nd - ¥7,092,081.00 3rd - ¥3,545,951.00 4th - ¥2,482,237.00
No
Form
HorseAge Weight
Trainer
Jockey
OR
11 silk
Action Plan83 cd2 4 9-2
Masakazu Ikegami
Takeshi Yokoyama
22 silk
Gold Balancer42 cd1 4 9-2
Shintaro Suzuki
Kosei Miura
33 silk
Queen's Mimosa13 cd2 6 8-11
Masakazu Ikegami
Yutaro Nonaka
44 silk
Strike14 cd1 4 9-2
Shizuya Kato
Hironobu Tanabe
55 silk
Red Prophecy34 c1 4 9-2
Ryuji Okubo
Akihide Tsumura
66 silk
Taisei Slugger42 d1 6 9-2
Masaaki Koga
Takuya Ono
77 silk
Bishamonten148 d2 6 9-2
Daiki Yajima
Yusuke Hara
88 silk
On The Line42 cd1 6 9-2
Naru Owada
Akira Sugawara
99 silk
Ho O Barista28 cd1 5 9-2
Yukio Inagaki
Keita Tosaki
1010 silk
Top Steal21 cd1 5 9-2
Masashi Fukayama
Kyosuke Maruta
1111 silk
Gran Sabana35 cd3 4 9-2
Yasuhito Tamura
Yukito Ishikawa
1212 silk
Mozu Mazoku49 d2 6 9-2
Yoshiaki Sugiyama
Yoshihito Nagaoka
1313 silk
Orede Iinoka69 6 9-2
Masaaki Koga
Hiroyuki Uchida
1414 silk
Eifer Teio42 d3 4 9-2
Ippo Sameshima
Kazuo Yokoyama
7.40
Nakayama Grand Jump 5-y-o plus of ¥7,541,520.00 . 2m. 5f. 29yds.
1st - ¥4,817,595.00 2nd - ¥1,491,784.00 3rd - ¥745,892.00 4th - ¥371,869.00
No
Form
HorseAge Weight
Trainer
Jockey
OR
11 silk
June Velocity49 bf 6 9-13
Hidenori Take
Kazuma Mori
22 silk
Ecoro Duel35 5 9-13
Takaki Iwato
Yuta Onodera
33 silk
Wonder Clover35 6 9-13
Naoyuki Morita
Yoshiyasu Namba
44 silk
Meiner Grand35 c2 6 9-13
Takafumi Aoki
Shinichi Ishigami
55 silk
Village Eagle28 c3 7 9-13
Masahiro Takeuchi
Kei Oehara
66 silk
Tamamo Wakamusha70 5 9-13
Yoshihiko Kawamura
Masayuki Nakamura
77 silk
Portafoglio28 6 9-13
Koichi Tsunoda
Kayata Komaki
88 silk
Irogotoshi27 cd1 7 9-13
Mr KM Makita
Yu Kuroiwa
99 silk
Giga Bakken28 9 9-13
Takaki Iwato
Keita Ban
1010 silk
Nishino Daisy35 c1 8 9-13
Noboru Takagi
Yusuke Igarashi
1111 silk
Florstadt42 c1 5 9-13
Hirofumi Toda
Sho Ueno
1212 silk
Daishin Clover112 c1 8 9-13
Kazuya Takahashi
Jun Takada
8.25
Sodegaura Tokubetsu 5-y-o plus of ¥29,989,932.00 . 5f. 212yds.
1st - ¥18,893,662.00 2nd - ¥5,998,022.00 3rd - ¥2,999,011.00 4th - ¥2,099,236.00
No
Form
HorseAge Weight
Trainer
Jockey
OR
11 silk
Kurino Albatross107 d1 4 9-2
Shinichi Ito
Masami Matsuoka
22 silk
Dieu De Mer28 cd1 5 8-11
Tetsuhide Tsuji
Akihide Tsumura
33 silk
Nasuno Kangetsu27 cd1 4 9-2
Ryo Takei
Takeshi Yokoyama
44 silk
Miroir34 d2 5 8-11
Hiroki Kawashima
Masaki Katsuura
55 silk
Nilkanta Tesoro28 7 9-2
Hitoshi Kotegawa
Yusuke Hara
66 silk
Conquest56 bf 5 9-2
Michihiro Ogasa
Akira Sugawara
77 silk
Kyoei Kung Fu13 cd2 4 9-2
Kazuhiro Seishi
Yutaka Yoshida
88 silk
Rickey Yasuoka21 d2 5 9-2
Kazuya Takahashi
Keita Tosaki
99 silk
Eifer Scan13 d2 4 9-2
Yasuhiro Nemoto
Yutaro Nonaka
1010 silk
Blue Dia Cafe97 7 9-2
Yusuke Wada
Kazuo Yokoyama
1111 silk
Don Repulse62 5 9-2
Noboru Takagi
Kosei Miura
1212 silk
Hayabusa Jet48 cd1 4 9-2
Takafumi Aoki
Yukito Ishikawa
1313 silk
Cumulonimbus13 d1 6 9-2
M Minamida
Junji Iwabe
1414 silk
Turning Up27 6 9-2
Y Ishige
Junji Shimada
1515 silk
Southern State28 c1 5 9-2
Yuki Uehara
Hironobu Tanabe

Symbols Explained

ts2 Tongue Strap vs2 Visor hd2 Hood es2 Eye Shield ec2 Eye Cover cp2 Cheekpiece bl2 Blinkers tt2 Tongue Tie cd2 Course and Distance Winner c2 Course Winner d2 Distance Winner bf Beaten Favourite on Last Run

The superscript number on headgear bl2 indicates number of times worn. A plus bl+ indicates more than 10 times where as red background bl1indicates first time.